Alg-Börje.se

Alg-Börje är ett välkänt varumärke i Sverige inom kosttillskott. Familjeföretag ligger i Valbo utanför Gävle som har arbetat med makroalger (havsalger) i närmare 35 år.

Grundaren Börje Fredriksson kom för många år sedan av en slump i kontakt med alger när han sökte efter ett naturligt och lättupptagligt tillskott till människor och djur som skulle innehålla alla mineraler, spårämnen och vitaminer samt riklig mängd av aminosyror. Då föddes varumärket Alg-Börje. Idag följer vi ett mycket stort antal människor och djur som kompletterar sin föda och foder med våra makroalger. Erfarenheten av dessa uppföljningar har gett oss insikt om hur viktigt det är för våra kroppar att ha tillgång till alla de näringsämnen som har försvunnit helt eller delvis ur dagens kost och foder.

Alger är nyttigt!

Alg-Börje garanterar högsta kvalité

Alg-Börjes hälsokosttillverkning kontrolleras av Livsmedelsverket som, inom ramen för Livsmedelslagen, reglerar hur produktsäkerhet och kvalitetssäkring ska uppnås. Inom EU finns det även ett regelverk som Livsmedelsverket i sin tur har att rätta sig efter. För oss på Alg-Börje AB är det en självklarhet att följa gällande lagar och förordningar som regleras av Livsmedelsverket. Med hjälp av ett program för egenkontroll arbetar vi för att få bästa möjliga kvalitet på våra produkter.

Alg-Börje AB har självklart genomgått en HACCP-certifiering vilket borgar för att vi har säkra produkter som är fria från alergener och skadliga ämnen.

Alg-Börje AB väljer leverantörer med ett gott rykte i branschen och detta ökar din trygghet som konsument. Du kan alltid lita på att Alg-Börje AB´s produkter är tillverkade och hanterade enligt gällande lagar, regler och att de håller högsta kvalitet. Våra produkter skall vara av sådan kvalitet att de väl överensstämmer med kundens förväntningar, behov och krav. Kvaliteten på produkterna skall vara sådan att kunderna gör kontinuerliga återköp – den bästa mätaren på prisvärd kvalitet. Vi skall aktivt arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider. Produkterna skall alltid levereras i rätt tid och på rätt sätt med en kundanpassad service.

Vi har tusentals nöjda kunder i hela Norden och åtskilliga goda referenser!

Ring oss gärna för råd om hur du på bästa sätt kompletterar den dagliga födan med Alg-Börjes produkter.

Denna webbplats använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies. Läs mer.