info@alg-borje.se
026-13 35 20

Algernas historiska användning

Det är välkänt att alger kan binda tungmetaller och renar kroppen från slaggprodukter, stärker immunförsvaret och gör kroppen starkare.

I årtusenden har människan använt alger, lika självklart som man plockat vilda växter på land.

För befolkningen nära kuster har de varit och är, framför allt i de asiatiska länderna, fortfarande ett viktigt komplement till de odlade grödorna. I kinesiska örtaböcker från 2 700 år f.Kr beskrivs algernas funktion i folkmedicinen. De var en viktig ingrediens i örtmediciner, en djupt rotad kunskap som dagens farmakologi i många fall kunnat bekräfta. Utgrävningar av nordiska boplatser visar att alger var en vanlig ingrediens i de sjöfarande vikingarnas matlagning. Man tror sig veta att alger även användes för att förhindra bristsymtom när vikingarna gav sig ut på sina långa sjöresor. På Irland har man i många hundra år använt havsalger som ett viktigt tillskott till maten.

Den näringsrika carrageenalgen användes tidigare som ersättning för modersmjölk. Idag ser vi att havets stora resurs, havsalgerna, har fått en renässans och är tillbaka som ett viktigt kosttillskott för oss människor och våra husdjur. Anledningen är att vi har förstört förutsättningen för att odla näringsrik och giftfri föda på land. Mer än hälften av de mineralämnen som vi består av och som kroppen har behov av, har försvunnit helt eller minskats i vår föda drastiskt de senaste årtiondena. Detta på grund av förgiftningen och försurningen av vår åkerjord, där vi producerar vår föda och djurens foder. Följden har blivit att många idag lider av påtagliga brister av många viktiga näringsämnen.

Genom att äta tillskott av våra näringsrika havsalger får kroppen tillgång till alla de näringsämnen som saknas i dagens föda.