info@alg-borje.se
026-13 35 20

Fördelarna med alger

Makroalgerna från Island innehåller alla kända former av mineraler och spårämnen. De innehåller närmare ett tjugotal aminosyror, alla vitaminer, proteiner, kolhydrater, fibrer, samt riklig mängd av omega-3 fettsyror. Allt i en avvägd balanserad dos för hela kroppen.

Havets gröda vår föda

I näringsrikt havsvatten produceras alger som genom solens inverkan ges möjlighet till fullständigt upptag av alla vitaminer, aminosyror, enzymer, mineraler och spårämnen. Detta fenomen kallas fotosyntes. Plantor- nas ideala balans motsvarar i stort människans och djurens sammansättning.

Men, havet är ju så förorenat!? Ja, det stämmer i ”stängda” vatten som till exempel Östersjön, delar av Nordsjön samt Adriatiska havet. Där människan hänsynslöst fördärvar miljön, hinner givetvis inte havet ”hålla undan”. Där frodas inte heller makro- algerna, de dör. Havet runt Island är däremot näst intill helt opåverkat av människan. Där råder fortfarande full balans i vattnet. Plantorna har alla möjligheter att ta upp alla de viktiga näringsämnen som saknas i dagens föda och foder.

Varför havsalger?

Den resurs som kan rädda oss är det stora mäktiga havet. Makroalgerna från Island innehåller alla kända former av mineraler och spårämnen. Algerna innehåller närmare ett tjugotal aminosyror, alla vitaminer, proteiner, kolhydrater, fibrer, samt riklig mängd av omega-3 fettsyror m.m. Allt i en väl avvägd balanserad dos för kroppen. Livets ursprung, havsalgerna, tycks kunna återställa balansen i våra och djurens kroppar.

Genom att äta tillskott av våra näringsrika havsalger får kroppen tillgång till alla de näringsämnen som saknas i dagens föda.